by emrekara123 emrekara123

Gate Vana

Gate vanalar çok turla açılıp, kapanan vanalar grubundandır ve yaygın olarak kullanılırlar. Gate vanalar çeşitli ebatlar, malzemeler,  sıcaklık ve basınç değerleri ile kapak ve gövde tasarımları da dâhil birçok çeşidi vardır. Gate vanalar tamamen açık veya tamamen kapalı fonksiyonda çalışabilecek şekilde tasarlanmıştır. Bu yüzden kontrol veya ayar vanası olarak kullanılamazlar. Hassas akış kontrolü için de uygun değildir.

Gate vanalar genellikle minimum basınç kaybı ve serbest delik gerektiğinde kullanılır. Tamamen açıldığında, sürgünün akış yolunda hiçbir tıkanması yoktur ve bu da çok düşük bir basınç kaybına neden olur. Gate vana çok turlu bir vana olduğundan vananın çalışması dişli bir mil vasıtasıyla olur. Sürgünün açık konumdan kapalı konuma geçmesi için milin birkaç kez dönmesi gerektiğinden, yavaş çalışma su darbesi etkilerini de önler.

Gate vanalar, akışkan geçişini geçiş yönüne dik olarak kayan bir sürgü ya da disk ile kapanıp, açılarak çalışırlar. Gate vanaların kullanıldığı akışkanlar; sıcak su, basınçlı hava, akaryakıt ve kimyasallardan oluşan akışkanlar gösterilebilir.

Gate vanalar ANSI normunda API 600-602 standartlarında üretilirler. Bir gate vana temin etmek istediğinizde aşağıdaki verileri bilmeniz gerekir:

This image has an empty alt attribute; its file name is gatevana.png

Gate vanaların avantajları;

  • İki yönlü akış için kullanılabilirler.
  • Maliyeti düşüktür ve rahatça temin edilebilirler.
  • Kapama özellikleri oldukça iyidir.
  • Düz akış sağlarlar.
  • Akış direnci oldukça düşüktür.

Gate vanaların dezavantajları;

  • Seri bir şekilde açılıp kapanamazlar.
  • Hassas akış kontrolü için uygun değildir.
  • Tam sızdırmazlık istenen yerlerde kullanılmamalıdır.
  • Bakım ihtiyacı fazladır ve geniş bir alana ihtiyaç duyulmaktadır.
  • Temiz akışkana ihtiyacı vardır. (Sızdırmazlık yüzeyleri devamlı sürtünme halinde oldukları için, akışkanın temiz olmaması yüzeyler arasında partiküllerin oluşmasına neden olur ve yüzeylerde bozulmalar meydana gelir bu da kaçağa neden olur. Bu sebeple filtreleme çok önemlidir.)