Küresel Valfler (Küresel Vana)

Küre valfleri, isimlerinin türetildiği yuvarlak gövdeli doğrusal hareket valfleridir. Hem açma / kapama hem de kısma hizmetinde akışkan akışını düzenlemek için endüstride yaygın olarak kullanılmaktadırlar.