Plug Valfler (Plug Vana)

Sıvı akışını kontrol etmek için valf gövdesinin içinde bir döndürücü kullanan bir koni veya silindir şekilli bir vanadır. En sık yatay olarak açık vana içinden akış sağlamak için en az bir oyuk geçiş yoluna sahiptir. Bu tip vana özellikle yüksek basınçlı senaryolar için kullanışlıdır.