by emrekara123 emrekara123

Industrial Valve Manufacturing

Entire Proses of Industrial Valve Manufacturing

Industrial valve production is a comprehensive process starting from the valve design to the delivery of the valves produced to the customers. Throughout the process, quality control tests are carried out at all stages and production is carried out according to industry quality standards. The manufacturing process can be considered in six main categories: design, modeling, casting, machining, assembly and quality testing.

Industrial Valve Production Processes

Design

Industrial valve production starts with the design phase. During the design, the competent engineers, according to the customer wishes to design the valve on the computer. The prepared valves are tested for different usage scenarios in the computer environment.

Modeling

This step involves the preparation of molds for the production of valves prepared and tested in the computer environment. These models, called the casting model, form the basic molds for which the valves will be produced.

Casting

The first stage of production is used by using the casting models prepared during the modeling phase. Casting lines are casted in different weights according to the usage area. Depending on the type of the valve produced during the casting process, it can be a single body production or in the form of parts.

Machining

After casting, the valves are processed on CNC machines to eliminate any roughness. After the machining process, the processed valve is sent to the next stage and the resulting waste is converted to gray and included in the production process.

Assembly

Valve parts produced separately can be mounted manually or by machines depending on the time required by the installation. During the assembly process, the finished products are sent to the painting line. During the dyeing process, different processes are performed according to different needs. For example, the valves to be used in drinking water lines use special paints that comply with the drinking water health regulations and standards. In addition, oil or natural gas will be used in the valves of these materials are used in appropriate paints.

Quality Control Test

The final stage of industrial valve production processes is the quality control test. At this stage, all quality tests in the leak test, hydrostatic pressure test and related regulations are applied before the products are delivered to the customer. Test results are reported in detail and these reports are sent to the relevant production units.

Packaging & Delivery

After completing the quality control tests of the produced valves, they are packed for delivery to customers and ready for delivery. The valves are packaged in a special way and sent to the customers after the measures taken against the damage that may occur during transportation.

by emrekara123 emrekara123

Endüstriyel Vana Üretimi

Baştan Sonra Endüstriyel Vana Üretimi

Endüstriyel vana üretimi, vana tasarım ile başlayarak üretilen vanaların müşterilere teslim edilmesine  kadar devam eden kapsamlı bir süreçtir. Süreç boyunca, tüm aşamalarda kalite kontrol testleri uygulanarak endüstri kalite standartlarına uygun üretim gerçekleştirilir. Üretim süreci tasarım, modelleme, döküm, talaşlı imalat, montaj ve kalite testi olmak üzere altı ana kategoride ele alınabilir.

Endüstriyel Vana Üretimi Süreçleri

Tasarım

Endüstriyel vana üretimi ilk olarak tasarım aşamasıyla başlar. Tasarım süresince yetkin mühendisler, müşteri isteklerine göre bilgisayar üzerinden vana tasarımı gerçekleştirir. Hazırlanan vanalar, bilgisayar ortamında oluşabilecek farklı kullanım senaryoları için test edilir.

Modelleme

Bu aşama, bilgisayar ortamında hazırlanan ve test edilen vanaların üretilmesi için gerekli kalıpların hazırlanmasını içerir. Döküm modeli olarak adlandırılan bu modeller, vanaların üretileceği temel kalıpları oluşturur.

Döküm

Modelleme aşamasında hazırlanan döküm modelleri kullanılarak üretimin ilk aşamasına geçilir. Döküm hatları üzerinde kullanım alanına göre farklı ağırlıklarda vana dökümü yapılır. Döküm sürecinde üretilen vananın türüne göre tek bir gövde üretimi olabileceği gibi parçalar şeklinde üretim de yapılabilir.

Talaşlı İmalat

Dökümden sonra vanalar CNC tezgahlarında işlenerek her türlü pürüzden arındırılır. Talaşlı imalat sonrasında işlenen vana bir sonraki aşamaya gönderilirken ortaya çıkan atıklar gri dönüştürülerek üretim sürecine dahil edilir.

Montaj

Ayrı olarak üretilen vana parçaları, montajın gerektirdiği sürece bağlı olarak manuel veya makinalar tarafından monte edilir. Montaj sürecinde, montajı tamamlanan ürünler boyama hattına gönderilir. Boyama sürecinde farklı ihtiyaçlara göre farklı işlemler gerçekleştirilir. Örneğin içme suyu hatlarında kullanılacak vanalarda, içme suyu sağlık yönetmeliklerine ve standartlarına uyumlu özel boyalar kullanılır. Bunun yanında petrol ürünlerinin ya da doğal gazın kullanılacağı vanalarda bu malzemelere uygun boyalar kullanılır.

Kalite Kontrol Testi

Endüstriyel vana üretimi süreçlerinin son aşaması ise kalite kontrol testidir. Bu aşamada, üretilen ürünler müşteriye teslim edilmeden önce sızdırmazlık testi, hidrostatik basınç testi ve ilgili yönetmeliklerde yer alan tüm kalite testleri uygulanır. Test sonuçları detaylı bir şekilde raporlanır ve bu raporlar ilgili üretim birimlerine gönderilir.

Paketleme Ve Teslimat

Üretilen vanaların kalite kontrol testlerini tamamlandıktan sonra müşterilere teslim edilmek üzere paketlenir ve teslimata hazır hale getirilir. Vanalar özel olarak paketlenir ve taşıma sırasında meydana gelebilecek hasarlara karşı alınan önlemlerden sonra müşterilere gönderilir.

by emrekara123 emrekara123

Endüstriyel Vana

Endüstriyel Vana

 Endüstriyel vana: Vana Tanımı ve Fonksiyonu: Vana, bir sistem veya proses içindeki akışkan akışını düzenleyen ve kontrol eden mekanik bir cihazdır.

Vanaların İşlevleri:

 1. Akışkan akışını durdurma ve başlatma.

 2. Akış miktarını düzenleme.

 3. Sıvının yönünü kontrol etme.

 4. Çıkış basıncını ayarlama.

 5. Borudaki veya bileşendeki aşırı basıncı tahliye eder.

valflerin sınıflandırılması:

VALFLERİN SINIFLANDIRILMASI

Endüstriyel Vana


VANA ÇEŞİTLERİ:

 • Blok Valf – dur ve akışı başlat

 • Debi Kontrol Vanası – kontrol akış oranı

 • Dönüşsüz Valf – Akışı tersine çevirmeyi önleme
 • Basınç Kontrol Valfi – Sıvı basıncının ayarlanan maksimumu aşmasını önler

 • Kaplarda ve borulama sisteminde aşırı basınca karşı koruma sağlayan basınç tahliye valfı

Endüstriyel Vana Standartları ve Spesifikasyonları:

 • API Q1 Kaliteli programlar için şartname
 • API 6D Boru hattı valfleri için şartname

 • API 6FA Vana Yangın Testi
 • API 598 Vana denetimi ve testi

 • API 600 Çelik geçit valfleri, flanşlı ve kalas kaynaklı uçlar, cıvatalı ve basınçlı conta kaputları
 • API 602 Kompakt çelik kapı vanaları – flanşlı, dişli, kaynaklı ve genişletilmiş gövde uçları

 • API 607 Yumuşak oturan çeyrek dönüş vanaları için yangın testi
 • API 608 Metal bilyalı valfler – flanşlı

Ana valf parçaları şunlardır:

Endüstriyel Vana imalatı ana valf parçaları:

Actuator: Aktüatör gövde ve kapatma elemanı (disk) takımını çalıştırır. • Aktüatör, elle çalıştırılan bir el çarkı, manuel kol, motor operatörü vb. Olabilir.

Body: Vana kaplamasını içeren çerçeve. • Genellikle dökme veya dövme yapıdadır. • Valf gövdesine giriş ve çıkış boruları takılır. • Vana gövdesi, proses sıvısının maksimum basıncını alacak kadar güçlü olmalıdır. • Vana gövdesi, sıvının saldırısına uğramayan bir malzemeden yapılmalıdır.

Bonnet: Kapak ambalaj, bez ve gövde içerir.

Stem: Aktüatörü ve diski birbirine bağlayan gövde, diskin konumlandırılmasından sorumludur. • Saplar tipik olarak dövülmüş veya vidalı veya kaynaklı derzlerle diske bağlanmıştır.

Disc & Seat: Disk, akışkan akışına izin verme ve yasaklama kabiliyetini sağlar. • Koltuk veya conta halkaları, disk için oturma yüzeyini sağlar. • Bir diskin oturma alanının ince bir yüzey kaplaması, vana kapalı olduğunda iyi sızdırmazlık sağlamak için gereklidir.

Stuffing Box & Packing: Dolum kutusu, sızdırmazlık malzemesini tutan bir bölmedir (ambalajlama). • Çoğu valf, gövde ile motor kaputu arasındaki boşlukları sızdırmaz hale getirmek için bir miktar ambalaj kullanır. • Ambalaj, yaygın olarak, bir valfın iç parçaları ile dış kısım arasında bir conta oluşturan lifli bir malzemedir.


Endüstriyel Vana

Endüstriyel Vana

 

 

 

by emrekara123 emrekara123

Endüstriyel Vana imalatı

Endüstriyel Vana

 Endüstriyel vana: Vana Tanımı ve Fonksiyonu: Vana, bir sistem veya proses içindeki akışkan akışını düzenleyen ve kontrol eden mekanik bir cihazdır.

Vanaların İşlevleri:

 1. Akışkan akışını durdurma ve başlatma.

 2. Akış miktarını düzenleme.

 3. Sıvının yönünü kontrol etme.

 4. Çıkış basıncını ayarlama.

 5. Borudaki veya bileşendeki aşırı basıncı tahliye eder.

valflerin sınıflandırılması:

VALFLERİN SINIFLANDIRILMASI

Endüstriyel Vana


VANA ÇEŞİTLERİ:

 • Blok Valf – dur ve akışı başlat

 • Debi Kontrol Vanası – kontrol akış oranı

 • Dönüşsüz Valf – Akışı tersine çevirmeyi önleme
 • Basınç Kontrol Valfi – Sıvı basıncının ayarlanan maksimumu aşmasını önler

 • Kaplarda ve borulama sisteminde aşırı basınca karşı koruma sağlayan basınç tahliye valfı

Endüstriyel Vana Standartları ve Spesifikasyonları:

 • API Q1 Kaliteli programlar için şartname
 • API 6D Boru hattı valfleri için şartname

 • API 6FA Vana Yangın Testi
 • API 598 Vana denetimi ve testi

 • API 600 Çelik geçit valfleri, flanşlı ve kalas kaynaklı uçlar, cıvatalı ve basınçlı conta kaputları
 • API 602 Kompakt çelik kapı vanaları – flanşlı, dişli, kaynaklı ve genişletilmiş gövde uçları

 • API 607 Yumuşak oturan çeyrek dönüş vanaları için yangın testi
 • API 608 Metal bilyalı valfler – flanşlı

Ana valf parçaları şunlardır:

Endüstriyel Vana imalatı ana valf parçaları:

Actuator: Aktüatör gövde ve kapatma elemanı (disk) takımını çalıştırır. • Aktüatör, elle çalıştırılan bir el çarkı, manuel kol, motor operatörü vb. Olabilir.

Body: Vana kaplamasını içeren çerçeve. • Genellikle dökme veya dövme yapıdadır. • Valf gövdesine giriş ve çıkış boruları takılır. • Vana gövdesi, proses sıvısının maksimum basıncını alacak kadar güçlü olmalıdır. • Vana gövdesi, sıvının saldırısına uğramayan bir malzemeden yapılmalıdır.

Bonnet: Kapak ambalaj, bez ve gövde içerir.

Stem: Aktüatörü ve diski birbirine bağlayan gövde, diskin konumlandırılmasından sorumludur. • Saplar tipik olarak dövülmüş veya vidalı veya kaynaklı derzlerle diske bağlanmıştır.

Disc & Seat: Disk, akışkan akışına izin verme ve yasaklama kabiliyetini sağlar. • Koltuk veya conta halkaları, disk için oturma yüzeyini sağlar. • Bir diskin oturma alanının ince bir yüzey kaplaması, vana kapalı olduğunda iyi sızdırmazlık sağlamak için gereklidir.

Stuffing Box & Packing: Dolum kutusu, sızdırmazlık malzemesini tutan bir bölmedir (ambalajlama). • Çoğu valf, gövde ile motor kaputu arasındaki boşlukları sızdırmaz hale getirmek için bir miktar ambalaj kullanır. • Ambalaj, yaygın olarak, bir valfın iç parçaları ile dış kısım arasında bir conta oluşturan lifli bir malzemedir.


Endüstriyel Vana

Endüstriyel Vana