Çek Valfler (Check Vana)

Çek valfler, gazların ve sıvıların yalnızca bir yönde akmasına izin veren kendiliğinden çalışan emniyet valfleri olup proses akışının tersine çevrilmesini önler. Tek yönlü yön kontrol valfleri olarak sınıflandırılırlar.